Omayritys – Perustaminen, liikeidea, yritysmuodot

Päivitetty 8.9.2018

Oman yrityksen perustaminen, perustamistoimet, yrityksen liikeidea, business plan, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, yhtiösopimus, markkinointi, yrityksen kannattavuus, yrityksen rahoitus, yrityksen verotus, vakuutukset, henkilöstöasiat, toimitila, tuotekehitys, tuotanto, hallinto, lakiasiat, yrityksen kirjanpito, tilintarkastus, tietotekniikka, EU, yritysneuvonta, yli 500 tietosivun yritystietopankki! Katso palvelun sisällysluettelo (maksutta) alta. Voit maksutta kokeilla myös portaalin hakupalvelulla (oikea yläkulma), löytyykö sieltä sisältöä juuri sinua kiinnostavasta aiheesta. Muista, että oman yrityksen perustaminen on helpompaa, jos käyttää apuna yhtiön perustamisopasta.

Yrityksen perustaminen

”Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” pätee tässäkin asiassa. Kun aiot ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa oman yrityksen:

 1. selvitä asioita
 2. laadi suunnitelmia ja vaihtoehtoja
 3. tee laskelmia ja
 4. keskustele sekä asiantuntijoiden että läheistesi kanssa.

Yrityshankkeen pohdinta eri henkilöiden kanssa on tärkeää, sillä siten vahvistuu paras etenemispolku. Älä pahastu kriittisistä mielipiteistä, sillä juuri niistä todennäköisimmin löytyy hankkeesi heikkoudet.

Tee itsellesi kysymyksiä ja etsi niihin vastaus. Pyydä ystäviäsi tekemään kysymyksiä ja etsi niihin vastaus. Kuuntele asiantuntijoiden kysymyksiä ja etsi niihin vastaus. Mitä enemmän sinulla on vastauksia, sitä vahvemmilla olet. Silti aina jää avoimia kysymyksiä. Niistä muodostuu yrittämisen riski.

Käytettävissäsi on myös yrityksen perustajille tarkoitettua koulutusta ja yritysidean arviointi- ja kehittämispalveluja. Neuvontapalveluista on tarkemmin kerrottu omalla tietosivullaan.

 • Yrittäjän ominaisuudet
 • Yrityksen liikeidea
 • Alkavan yrityksen markkinointi
 • Alkavan yrityksen kannattavuus
 • Alkavan yrityksen rahoitus
 • Neuvontaorganisaatiot – alkavan yrittäjän neuvontapalvelut
 • Yritysmuodon valinta
 • Yksityisliike – avoin yhtiö – kommandiittiyhtiö – osakeyhtiö – osuuskunta
 • Oman yrityksen perustaminen – perustamistoimet
 • Ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle
 • Lisätiedon hankinta

Liikeidea

Yritysidea, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma.

Kaikilla niillä oikeastaan tavoitellaan yhtä samaa asiaa: tapaa harjoittaa kannattavaa yritystoimintaa. Käytännön kokemus on osoittanut, että yrittäjäksi aikovat esittelevät liikeideansa useimmiten hyvin suppeasti ja ylimalkaisesti, esimerkiksi ”aion perustaa kukkakaupan”. Se ei yleensä riitä menestyksellisen yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Usein liikeidean avainsanoina mainitaan:

Mitä: TUOTE TAI PALVELU
Mikä on tuotteesi tai palvelusi tarjoama hyöty asiakkaalle ?

Kenelle: ASIAKKAAT
Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi ja miksi ?
Asiakkaita ja markkinoita on käsitelty tarkemmin alkavan yrityksen markkinointi -sivulla

Miten: TOIMINTATAPA
Miten aiot toimia ?

Menestyksellinen liikeidea syntyy, kun liikeidean osat ovat YHTEENSOPIVIA.

Katso: Pienen alkavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

TE-keskuksen ProStart -yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelman avulla yrittäjä saa asiantuntijan arvioimaan liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta. Prosessissa käytetään ProStart -työkirjaa.

PostStart-ohjelman tavoitteena on varmistaa yrityksen onnistunut käynnistyminen ja auttaa alkuvaiheen pulmatilanteissa. PostStart sopii jatko-ohjelmaksi ProStartia käyttäneille. Ohjelma sisältää 5 puolen päivän pituista konsultointia, jolloin käydään läpi yrityksen nykytila, kartoitetaan kehittämiskohteet ja suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

TE-keskukset järjestävät myös yhden päivän mittaisia maksuttomia Ideasta yritykseksi -koulutustilaisuuksia.

Pienen alkavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Alkavakin yritys tarvitsee liiketoimintasuunnitelman. Useimmiten se on osaksi alkavan yrittäjän ajatuksissa ja vain osaksi paperille laitettuna.
Liiketoimintasuunnitelman tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa, koska siinä yrittäjän omatkin ajatukset täsmentyvät ja saavat loogisen rakenteen. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös haettaessa vierasta pääomaa, esimerkiksi pankkilainaa. Vaikka lainanmyöntäjä ei liiketoimintasuunnitelmaa aina ehdoksi asettaisikaan, niin se helpottaa suunnitellun yritystoiminnan esittelyä.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen kannattanee aloittaa miettimällä suunnitelman sisältörakennetta. Aluksi sisältöä kannattaa hahmotella karkealla tasolla, jota sitten syventää.

Pienellä yrityksellä alkuhahmotelma voisi olla vaikkapa seuraava:

 1. Omat yrittämisen lähtökohdat ja edellytykset
 2. Toimialan tilanne ja kehitysnäkymät
 3. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma
 4. Taloudellisten resurssien arviointi.

Yksityiskohtaisemmalla tasolla voitaisiin päätyä esimerkiksi seuraaviin osiin:

 • Omat yrittämisen lähtökohdat ja edellytykset
 • Yrittäjä itse: yrittäjäominaisuuksien arvio, osaamistausta yms
 • Taloudelliset ja fyysiset edellytykset
 • Toimialan tilanne ja kehitysnäkymät
 • Markkina-arvio
 • Kilpailutilanne (suunnitellulla markkina-alueella)
 • Varsinainen liiketoimintasuunnitelma
 • (Kilpailu)strategian valinta
 • Liiketoiminnan logiikka (miten liiketoiminta järjestetään)
 • Tarvittavat toimenpiteet, investoinnit yms
 • Taloudellisten resurssien arviointi
 • Rahoituksen tarve ja järjestäminen
 • Liikevaihto- ja tulosennusteet

Yritysmuodot

Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa

 • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (liikkeen- tai ammatinharjoittaja)
 • avoimena yhtiönä
 • kommandiittiyhtiönä
 • osakeyhtiönä
 • osuuskuntana
 • (ja varsin harvoin) yhdistyksenä.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • ryhtyykö yrittäjäksi yksinään vai kumppanin kanssa
 • tarvittavan pääoman määrä ja muu rahoitus
 • vastuu yrityksen veloista ja velvoitteista
 • verotukselliset tavoitteet
 • päätöksenteolle asetetut vaatimukset ja odotukset
 • perustamisen ja toiminnan aikainen paperisota

Jos yrittäjäksi ryhtyy yksinään, vaihtoehtoja ovat elinkeinonharjoittaja tai (yhden miehen) osakeyhtiö. Myös kommandiittiyhtiötä voi tavallaan pitää yhden henkilön yrityksenä, kun toinen (pakollinen) yhtiömies on äänetön yhtiömies.

Pääoman tarve ei suoranaisesti ratkaise yritysmuotoa. Jos yritykseen on saatava ns. ulkopuolista omaa pääomaa (pääomasijoittajia), kysymykseen tulee lähinnä osakeyhtiö.

Elinkeinonharjoittajana ja henkilöyhtiön (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) vastuunalaisena yhtiömiehenä yrittäjä vastaa yrityksen veloista myös yksityisomaisuudella. Osakeyhtiössä vastuu rajoittuu osakepääomasijoitukseen, jos yrittäjä ei ole erikseen mennyt takaukseen (kuten on tavallista pankkilainojen osalta).

Elinkeinonharjoittajan yrittäjätulo ja henkilöyhtiön tulos jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon. Käytännössä pääomatulo-osuus jää useimmiten varsin pieneksi ja valtaosa yrittäjätulosta on ansiotuloa. Se lisätään yrittäjän mahdollisiin muihin ansiotuloihin ja verotetaan progressiivisesti kuten ns. tavallinen palkkatulo. Osakeyhtiö on verotuksellisesti eri kohde ja sen tulos verotetaan erillään yrittäjän tuloista. Kun osakeyhtiöstä siirretään varoja palkkana tai osinkona yrittäjälle, sovelletaan tähän tuloon ao. verotussäännökiä.

Useamman yhtiömiehen henkilöyhtiössä ja erityisesti osakeyhtiössä päätöksentekoa on säännelty varsin tarkoin lainsäädännössä ja usein edellytetään muotomääräysten noudattamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *