Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimen perustaminen

Yksityiset elinkeinonharjoittajat ryhmitellään liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin. Ensin mainittuja ovat tyypillisesti erityisessä liiketoimipaikassa toimivat kauppiaat ja palveluyrittäjät. Ammatinharjoittajia ovat tyypillisesti esimerkiksi (yhden auton) taksi- tai kuorma-autoilijat. Jaottelulla on merkitystä mm. kirjanpidon osalta, sillä liikkeenharjoittajien edellytetään pitävän ns. kahdenkertaista kirjanpitoa, kun taas ammatinharjoittajille riittää ns. yhdenkertainen kirjanpito.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritys syntyy yrittäjän omalla päätöksellä. Yrittäjä toimii yksin yrityksessään. Tässä yritysmuodossa ei voi olla muita yhtiömiehiä. Luonnollisesti yrittäjä päättää yksin yrityksensä asioista. Puoliso voi toimia yrityksessä avustavana perheenjäsenenä.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva yrittäjä omistaa henkilökohtaisesti yrityksensä omaisuuden. Yksityisliikkeen varat ja velat on kuitenkin kirjanpidollisesti pidettävä erillään yrittäjän yksityisistä varoista ja veloista. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksensä veloista. Tilintarkastus ei ole pakollinen.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva yritys ei voi maksaa omistajalleen palkkaa. Yrittäjä voi ottaa liikkeestään rahaa yksityisottoina. Yrityksen nettotulo verotetaan omistajan tulona. Liikkeen tulo jaetaan pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Pääomatulon määrä on 18 % liikkeen nettovarallisuudesta, joka saadaan vähentämällä liikkeen varoista velat. Pääomatulojen verokanta on 29 %. Ansiotulojen verotus on progressiivinen. Jos puolisot harjoittavat yritystoimintaa yhdessä, voidaan tulo jakaa puolisoiden kesken.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *