Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on kaksi tai useampia yhtiömiehiä, jotka ovat tasavertaisessa asemassa. Päätökset tehdään yhdessä. Avoin yhtiö edellyttää yhtiömiesten kesken ehdotonta luottamusta. Jokainen yhtiömies voi käytännössä yksinään toimia yhtiön puolesta muita sitovalla tavalla.

Avoimen yhtiön varat ja velat kuuluvat yhtiölle. Silti jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jokainen yhtiömies vastaa myös toisen yhtiömiehen yhtiön puolesta tekemistä sitoumuksista. Siitä vastuusta, joka on syntynyt yhtiömiesaikana, ei vapaudu eroamalla yhtiöstä. Tilintarkastus on pakollinen.

Avoin yhtiö voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa, jos yhtiömies työskentee yhtiössä. Varoja voi ottaa yhtiöstä myös yksityisottoina. Palkanmaksua välttämällä säästyy palkan sivukulujen suorittamiselta. Toisaalta runsaat yksityisotot pienentävät yhtiön nettovarallisuutta, jolloin pääomatulo-osuus pienenee. Pienillä tuloilla ansiotulon verotus on pääomaverotusta lievempää.

Avoimen yhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten ansio- ja pääomatulona. Pääomatuloa on se osa tulosta, joka vastaa 18 % yhtiömiehen osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen. Pääomatuloa verotetaan 29 %:n verokannan mukaan.

Avoin yhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella, jonka kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat. Perustaminen ei edellytä pääomapanosta.

Myös osakeyhtiö voi olla avoimen yhtiön yhtiömies. Koska osakeyhtiö on tällöin vastuussa avoimen yhtiön kaikista sitoumuksista, osakeyhtiön liitetiedoissa tulee mainita yhtiömiesasemaan liittyvä vastuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *